Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Świetlica

REKRUTACJA 

Nabór do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2022/2023

 

Szanowni rodzice, uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nabór do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2022/2023. Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy będzie można wrzucić do urny stojącej w przedsionku szkoły do 31 marca 2022 r. Aktualny wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy dostępny jest na stronie internetowej naszej szkoły. Wniosek kliknij tutaj>> 

  

  

Z wyrazami szacunku: 

Koordynator pracy świetlicy 

Zespół nauczycieli świetlicy 

 


 

Świetlica szkolna „Wesoła Gromadka Kubusia Puchatka”

 

     Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku obejmuje swą opieką dzieci z klas I – III.

 

Świetlica szkolna zapewnia:

· Stałą opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej od 7.00 do 17.00

· Zajęcia artystyczne (plastyczne, muzyczne, origami)

· Gry i zabawy w sali, na bieżni sportowej, jak i na świeżym powietrzu

· Pomoc przy odrabianiu lekcji

· Zabawy taneczne

· Konkursy plastyczne, muzyczne, recytatorskie, matematyczne, sportowe

· Imprezy okolicznościowe

 

Do zadań świetlicy szkolnej należy:

· Zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed i po lekcjach

· Tworzenie optymalnych warunków rozwoju uczniów

· Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego

· Wspieranie uczniów w rozwijaniu pasji i zainteresowań

· Stwarzanie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku

· Dbanie o bezpieczeństwo uczniów oraz ich dobre samopoczucie poprzez stworzenie miłej i przyjaznej atmosfery

· Wyrabianie nawyków kultury osobistej

· Rozwijanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie

· Kształtowanie postaw społecznych i zdrowotnych

 

     Świetlica wspierana jest z funduszy Rady Rodziców. Za zgromadzone środki kupujemy pomoce dydaktyczne do zajęć, gry stolikowe, sprzęt sportowy, nagrody, itp.

     Świetlica szkolna jest miejscem odpoczynku, zabawy, nauki oraz rozwoju zainteresowań dzieci. Wychowankowie świetlicy uczestniczą w różnorodnych zajęciach rozwijających umiejętności plastyczne, muzyczne, matematyczne, czytelnicze. Koła zainteresowań funkcjonują każdego dnia. Zajęcia są dobrowolne. Liczą się chęci. Zdolności są wskazane, lecz nie warunkują uczestnictwa.

     Tradycją naszej świetlicy jest organizowanie jesienią i wiosną spotkań integracyjnych z udziałem uczniów niepełnosprawnych z Zespołu Szkół Nr 11 w Białymstoku oraz imprez promujących szkołę
w środowisku lokalnym przez pryzmat świetlicy z udziałem dzieci sześcioletnich z Samorządowego Przedszkola Nr 32 i Nr 64. Cykliczne spotkania noszą nazwę „Warto być razem”.

     Dbamy także o wzmacnianie więzi z rodzinami wychowanków. Zimą organizujemy spotkanie
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Z okazji Dnia Rodziny, w maju, do wspólnej zabawy zapraszamy rodziców i młodsze rodzeństwo. Jest miło i zabawnie.

     Wychowankowie świetlicy biorą udział w licznych konkursach wewnątrzszkolnych oraz organizowanych przez inne placówki na terenie miasta Białegostoku oraz Polski. Zdobywają nagrody
i wyróżnienia.

     Organizujemy imprezy i uroczystości okolicznościowe, takie jak: otrzęsiny pierwszaków, mikołajki, Dzień Uśmiechu, Dzień Życzliwości, bal marchewkowy, bal jarzynowo – owocowy, bal karnawałowy, walentynki, Dzień Dziecka. Zawsze jest mnóstwo radości i satysfakcji ze wspólnej zabawy.

 

Koordynator pracy świetlicy

mgr Magdalena Syguła - Iwaniuk