Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Ubezpieczenie uczniów

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW
ROK SZKOLNY 2021/2022

 

     Rada Rodziców SP 50 informuje, iż na rok szkolny 2021/2022 wybrano ofertę grupowego ubezpieczenie NNW uczniów w firmie InterRisk. Zostały wybrane 3 warianty ubezpieczenia w wysokości: 37 zł, 49 zł oraz 60 zł.  
     Ubezpieczenie działa 24/H na całym świecie tj. w domu, szkole i poza nią, na zajęciach sportowych i wakacyjnych wyjazdach. 
     Prosimy o zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia oraz wybór dogodnego dla Państwa wariantu. Składkę należy uiścić do dnia 20.10.2021 r. na konto o numerze: 54 2490 0005 0000 4100 5853 2409 (w treści przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka oraz numer klasy)
     Okres ubezpieczenia: od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r. 

 

W załączeniu: 

Ogólne warunki ubezpieczenia   

Tabela uszczerbków   

Wniosek o wypłatę świadczenia  

Jak zgłosić szkodę ?  

Ulotka